Regulamin Spa

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług w gabinetach Ozi Spa & WELLNESS w Arche Hotel Lublin.
2. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie gabinetów Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do poleceń pracowników.
3. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest aktualny cennik świadczonych usług dostępny w Recepcji Arche Hotel Lublin oraz na stronie internetowej hotelu.
4. Gabinety Ozi Spa Arche Lublin oraz Arche Hotel Lublin nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta.
5. Zakup usługi gabinetów Ozi Spa & WELLNESS w Arche Hotelu jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia przez Klienta, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania usługi oraz, że zapoznał się i akceptuję regulamin Ozi Spa & WELLNESS.


REZERWACJE :
Ze względu na COVID – 19 oraz dla komfortu wszystkich Klientów gabinetów Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów na 12 godzin przed planowanym zabiegiem. Rezerwacji można dokonać pod numerami:
+48 81 718 02 34


GODZINY OTWARCIA :
Poniedziałek – sobota od 10:00 do 20:00
Niedziela od 11:00 do 20:00
Do zabiegów wykonywanych poza godzinami otwarcia doliczane jest 50 % wartości zabiegu. SPÓŹNIENIA :
Rezerwacja zabiegów jest ważna do 15 minut po umówionym terminie. W przypadku spóźnienia się Klienta powyżej 15 minut od umówionego terminu rezerwacji Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.


REZYGNACJA :
Istnieje możliwość anulacji terminu wizyty na 12 godzin przed planowaną godziną zabiegu bez ponoszenia kosztów. W przypadku anulowania zabiegu na 6 godzin przed planowaną wizytą Ozi Spa & WELLNESS Hotel Arche zastrzega sobie prawo do obciążenia 50% wartości zabiegu, a gdy anulacja nastąpi w czasie krótszym niż 6 godzin do momentu planowanego zabieg – 100% wartości zabiegu. Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia.


PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW
Ciąża i menstruacja
Zmiany skórne (rozsiane i ropne)
Nowotwory
Krwawienia, krwotoki lub możliwość ich wystąpienia
Hemofilia
Żylaki
Skaza naczyniowa
Nieleczone nadciśnienie
Miażdżyca
Wszelkie stany zapalne (RZS w okresie zaostrzenia choroby)
Choroby o podłożu bakteryjnym, wirusowym i pasożytniczym
Wysoka temperatura ciała (39°C)
Wczesne stany pourazowe i pooperacyjne
Stany zapalne


Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin o ewentualnym dyskomforcie, złym samopoczuciu lub przeciwwskazaniach do wykonania masażu.


Odpowiedzialność OZI SPA & WELLNESS
1. Wszystkie usługi świadczone w gabinetach Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej, nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu prawa
obowiązującego na terenie RP, a porady masażystów nie są poradami lekarskimi.
2. Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonywania usługi lub przerwania już wykonywanego zabiegu w przypadku stwierdzenia złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta ( stan po spożyciu alkoholu lub narkotyków, agresja, propozycje seksualne itp.)
Postanowienia końcowe
1. Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
2. Zabrania się fotografowania lub filmowania w gabinetach Ozi Spa Arche Lublin bez wcześniejszej zgody przedstawiciela Ozi Spa & WELLNESS Arche Lublin.

Regulamin

Messenger